Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI:

GOPS KAŹMIERZ W DNIU 2 MAJA 2017 BĘDZIE NIECZYNNY

Utworzono dnia 24.04.2017

U W A G A  !!!
 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem
nr 3/2016 z dnia 30.12.2016 roku
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

dzień 2 maja 2017 roku

jest dniem wolnym od pracy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.

 

                                   

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Utworzono dnia 07.04.2017

GMINNA KOMISJA

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. KOŚCIELNA 2, 64-530 KAŹMIERZ

TEL. 061 29 18 360 w. 24

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

czynny jest w każdy wtorek w godz. 13.00 – 16.00

oraz

w co drugi wtorek w godz. 16.00 – 19.00

(po wcześniejszym uzgodnieniu!!!)

Udzielamy porad i oferujemy pomoc

z zakresu problemów uzależnień i przemocy.

UWAGA - POZOSTAWIANIE RZECZY DO PRZEKAZANIA W GOPS KAŹMIERZ

Utworzono dnia 14.10.2016

UWAGA !!!

Prosimy o pozostawianie rzeczy do przekazania
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

tylko i wyłącznie
po uzgodnieniu z pracownikami tut. Ośrodka

Tel. 61 29 18 360  lub  61 29 17 533

Dziękujemy!

Poszukiwany zaginiony Robert Wierzbicki

Utworzono dnia 28.04.2017

Poszukiwany zaginiony Filip Olszak

Utworzono dnia 21.04.2017

Spółdzielnia Socjalna w Kaźmierzu

Utworzono dnia 13.04.2017

Powstaje Spółdzielnia Socjalna w Kaźmierzu

W dniach 14.03.2017r. i  28.03.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kaźmierz odbyły się spotkania w celu omówienia koncepcji utworzenia Spółdzielni Socjalnej na terenie Gminy Kaźmierz.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kaźmierz Pan Zenon Gałka, Zastępca Wójta Ryszard Gąska, Sekretarz Gminy Kaźmierz Pan Janusz Stróży, Kierownik GOPS Pani Barbara Armon, Kierownik Wydziału Promocji Informacji i komunikacji Społecznej Pani Izabela Fręśko, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Radni i Sołtysi Gminy Kaźmierz oraz Przedstawiciele Barki z Poznania.

 

Dorota Biała – Zbucka
Pracownik socjalny
w GOPS w Kaźmierzu

GALERIA

               

           

 

Polityka senioralna w Wielkopolsce

Utworzono dnia 13.04.2017

Konferencja w Wągrowcu

W dniu 12.04.2017 r. w Wągrowcu odbyła się konferencja pod tytułem „Polityka senioralna w Wielkopolsce”,  w której uczestniczyli również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu: Kierownik - Pani Barbara Armon oraz Pracownik Socjalny - Pani Dorota Biała - Zbucka.
Podczas konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Bojanowska przedstawiła główne założenia programów rządowych: „Senior+”, „Bezpieczny i aktywny senior” oraz „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych”.
Wicewojewoda Wielkopolski Pani Marlena Maląg mówiła o dobrych praktykach w Wielkopolsce adresowanych do seniorów, gdzie między innymi Wągrowiec został wyróżniony w konkursie "Gmina przyjazna rodzinie"  za działania na rzecz seniorów. Wicewojewoda zwróciła też uwagę na to, że jednym z podstawowych zadań mądrej
i przyszłościowej polityki prorodzinnej jest zapewnienie szerokiego wsparcia również środowisku osób starszych.
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji Pani Magdalena Piaszczyńska przybliżyła seniorom, samorządowcom i naukowcom najczęstsze zagrożenia, z którymi zmagają się osoby starsze i wskazała sposoby radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Kwestie rozwoju geriatrii w Polsce poruszyła dr hab. n.med. Katarzyna Wieczorowskiej-Tobis i dr hab. n.med. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel, które uznały, że jedną z głównych potrzeb jest zwiększenie liczby geriatrów, łózek geriatrycznych i miejsc szkoleniowych, w których lekarze nauczą się, jak pracować z osobami w podeszłym wieku z wieloma schorzeniami. Choć nie każdy senior wymaga opieki geriatry, to jednak starzenie się społeczeństwa wymaga  od lekarzy zdobywania nowych kompetencji i doświadczenia.
Konferencję zakończyła debata uczestników dotycząca sposobów prowadzenia właściwej polityki senioralnej oraz skutecznych sposobów aktywizacji osób starszych.

 

Barbara Armon - Kierownik GOPS w Kaźmierzu
Dorota Biała - Zbucka - Pracownik Socjalny

GALERIA

 

Podsumowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 r.

Utworzono dnia 05.04.2017

W dniu 29.03.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kaźmierz odbyło się spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kaźmierz oraz grup roboczych i zaproszonych gości.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Kaźmierz - Pan Zenon Gałka, Kierownik GOPS,
a zarazem Przewodnicząca ZI - Pani Barbara Armon, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Kaźmierzu, Kurator Zawodowy oraz przedstawiciele gminnych szkół i przedszkoli.
Na początku Przewodnicząca ZI przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kaźmierz za 2016 rok, następnie omówiona została działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016 r.
Kolejnym puntem było omówienie spraw dotyczących bieżących działalności ZI.
W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Po zakończeniu zebrania odbyły się spotkania grup roboczych.

Dorota Biała-Zbucka
Pracownik socjalny
GOPS w Kaźmierzu

 

  

OFERTY PRACY W PILE

Utworzono dnia 30.03.2017

Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior

Utworzono dnia 28.03.2017

INFORMACJA !

 

 


UWAGA - ZMIANA TERMINU WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Utworzono dnia 27.03.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu informuje,
iż począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku
wypłata świadczeń rodzinnych będzie następować
w dniu
27-go każdego miesiąca

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przyjmuje Klientów:

Poniedziałek                              11:30 – 15:30
Środa                                            10:30 – 15:00
Wtorek, Czwartek i Piątek       7:30 – 12:00

Pokój nr 3

INFORMACJE  NA  TEMAT  ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH

Weż udział w projekcie i podnieś swoje kwalifikacje

Utworzono dnia 28.02.2017

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie projektu

http://projektyterra.pl/szansa-na-zatrudnienie/